Navigation überspringen

 

X-PILATION 2 Heike Ollertz, Isabell Spengler, Katrin Rothe, Said Sharifi, Bode Müller, Jörg Langkau, Michael Busch, D 1996-98, 100 min

Makks Moond: 'Trailer'
1998, Video, 3 min, Farbe, Ton

Heike Ollertz: 'Der Staub der Stadt'
1998, 35 mm, 8 min, s/w, Ton

Isabell Spengler: 'Psychic Tequila Tarot'
1998, 16 mm, 24 min, Farbe, Ton

Katrin Rothe: 'Bis Gras wächst'
1996, 16 mm, 4 min, Farbe, Ton

Said Sharifi: 'In Gottes Haus sind noch Zimmer frei'
1997, 16 mm, 25 min, s/w, Ton

Bodo Müller: 'Amerika #2'
1996, 16 mm, 4 min, Farbe, Ton

Jörg Langkau: 'Die Langdon Connection'
1996, 16 mm, 20 min, s/w, Ton

Michael Busch: 'Words For Windows'
1996, 16 mm, 10 min, Farbe, Ton

read more... hide...